Halimatul Ashiken.

Memburu Darjat Wanita Solehah - Cet. 1 edisi perdana - Kuala lumpur Pustaka Azhar 2012 - 262 pages ; 23 cm

Buku panduan bagaimana untuk menjadi wanita yang patuh kepada agama. Ia mencakupibreformasi empat aspek penting yang sangat berkait rapat dengan keimanan seorang Islam, iaitu aspek akidah, ibaah, rumah tangga dan akhlak.


In Malay

9789670156927


Women in Islam


Women Muslim--Conduct of life